Biblioteca

Recentment, quan van acabar les obres d’ampliació i renovació de l’Institut, es va tornar a posar en marxa la Biblioteca. Com a la majoria de biblioteques l’alumnat disposa d’una col·lecció important de volums catalogats i d’un servei de mediateca amb 10 ordinadors amb connexió controlada a Internet.

L’espai, ample i clar, està situat sota el pati i ocupa el que havia sigut una antigaa nau amb capelles petites  i voltes de canó. L’ambient és ideal per l’estudi o el treball en petits grups. A partir del mes d’octubre i fins a final de curs hi funciona un servei d’estudi assistit, sota el control i assessorament del bibliotecari i universitaris ex-alumnes del Fort Pius.

La Biblioteca obre durant tots els esbarjos i la resta de la jornada escolar, si hi ha disponibilitat de professors de guàrdia. Dilluns i dimarts està oberta també en horari de tarda, de 17:15 a 18:05 h., i dimecres de 16:00 a 18:00 h.

També s’hi realitzen activitats de classe adreçades a generar i conrear el gust per la lectura i els hàbits d’estudi.

  • Horari
Share

Tags: