Beques de llibres

llibresBenvolgudes famílies:

Ha sortit l’ORDRE EDU/388/2009, de 3 d’agost, per la qual es convoquen ajuts per a l’adquisició de llibres de text i material didàctic complementari i informàtic. per al curs acadèmic 2009-10, per ais alumnes de secundaria. La dotació màxima de l’ajut serà de 104 euros.
Els interessats podreu recollir l’imprès a les oficines del centre.
L’ORDRE DE PREFERÈNCIA DE DOTACIÓ DE LES BEQUES SERÀ EL SEGÜENT:
1.    Ser Benef iciaris del curs 2008-09 i estar matriculats en un curs de Secundaria.
2.    Famílies dels alumnes en que la renda de l’any 2008 no passi de:

    Famílies de 2 membres: 15.181,00 euros
    Famílies de 3 membres: 19.937,00 euros
    Famílies de 4 membres: 23.648,00 euros
    Famílies de 5 membres: 26.835,00 euros
    Famílies de 6 membres: 29.913,00 euros

DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA PER ADJUNTAR A LA SOL·LICITUD
1.    Fotocopia del NIF o el NIE de la persona sol·licitant i de tots els membres mes grans de 14 anys
2.    Copia de   les dades   identif icatives   del compte on el sol-licitant vulgui percebre la beca. El sol·licitant ha de ser titular o cotitular d’aquest compte.
3.    Documentació acreditativa de pertànyer si s’escau, a una família nombrosa.
4.    Justificants de la despesa feta en la compra deis llibres de text i material didàctic complementari i informàtic.
TERMINI DE PRESENTACIÓ AL CENTRE: dimecres 30 de setembre de 2009.

Share

Tags: