BEQUES DE BATXILLERAT

BEQUES DE CARÀCTER GENERAL

PER A L’ALUMNAT DE BATXILLERAT

D’acord amb el que disposa l’article 46 de la Resolució de 30 de juliol de 2015, de la Secretaria d’Estat d’Educació, Formació Professional i Universitats, per la qual es convoquen beques de caràcter general per al curs acadèmic 2015-2016 per a estudiants que cursin estudis postobligatoris (BOE núm. 187, de 6 d’agost de 2015), us recordem que el termini de presentació de sol·licituds per via telemàtica finalitza el 30 de setembre de 2015.

Així mateix, us informem que, un cop s’ha emplenat i presentat la sol·licitud, l’aplicació genera un document que cal imprimir i conservar perquè és el resguard que acredita que la sol·licitud s’ha tramitat correctament i dins del termini establert.

Podeu accedir a la sol·licitud al següent enllaç:

http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/beques/

i un cop dins heu de seguir les indicacions de la pestanya:

Beques per a ensenyaments postobligatoris no universitaris

http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Beques-de-caracter-general-per-a-estudis-postobligatoris?category=7449fd1c-a82c-11e3-a972-000c29052e2c

D’altra banda, si cliqueu aquí obtindreu la relació dels documents que cal fer arribar a les oficines del centre.

Share