BARCELONA WORLD RACE

La Barcelona World Race, organitzada per la Fundació Navegació Oceànica de Barcelona, és una regata que dóna la volta al món amb vaixells de vela, amb dos tripulants i sense escales, reservada a navegants professionals amb molta preparació i experiència. Sortirà per tercer any el proper 31 de desembre. En el marc d’aquesta regata, l’institut s’ha adherit al programa educatiu Seguint la Barcelona World Race 2014-15, que aporta coneixement lligat al currículum escolar, promou l’aprenentatge d’una manera diferent i treballa per projectes; incorpora l’ús de tecnologies TIC i facilita el treball en xarxa; apropa al coneixement científic i del medi marí i implica valors com el treball en equip, l’afany de superació, el respecte pel company i per l’entorn i, en definitiva, aspectes vinculats amb la curiositat, la tenacitat i l’entusiasme.

Share