Barcelona, entre la muntanya i el mar

sintesi3

A primer d’ESO la mirada dels alumnes estava enfocada a l’entorn mes immediat, el Parc de la Ciutadella. A segon, aquests mateixos nois i noies van visitar la Garrotxa; era un pas per al coneixement del medi i d’altres realitats del nostre país. Enguany la mirada torna a la ciutat i engrandeix la perspectiva: n’estudia la geologia i la tecnologia, l’esport i la natura, també la historia i els avenços de la modernitat, l’expansió cap al mar i els mitjans moderns de transport. Una visió, doncs, que vol ser àmplia amb la intenció que permetí un millor coneixement i arrelament a la ciutat. Aquesta es la finalitat de les 8 activitats dissenyades per l’equip docent i de les dues sortides que es realitzaran al llarg del crèdit de síntesi: Tibidabo i el Port Vell.

Per veure l’àlbum de fotos de Picasa clicar aquí

Share

Tags: