AVALUACIÓ EXTERNA de 4t d’ESO

Per segon any es convoca la prova d’avaluació de quart curs d’ESO que avalua les competències i coneixements bàsics que han d’haver adquirit els alumnes al final de l’educació secundària obligatòria en competència comunicativa lingüística i en competència matemàtica. Aquesta prova externa, organitzada pel Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu, té fonamentalment un caràcter formatiu i orientador i vol ser una eina al servei dels centres, dels professors i dels alumnes per impulsar la millora global del sistema educatiu català. Les proves es realitzaran els dies 14 i 15 de febrer i seran implementades i corregides per professorat extern del centre; les famílies tindran, a més, els resultats dels seus fills en un informe propi. També el centre disposarà d’un informe que li permetrà avaluar el progrés dels nois i noies de quart. Si cliqueu aquí trobareu informació d’aquesta prova.

Share