Avaluació diagnòstica

El dimecres 24 i el dijous 25 d’octubre els alumnes de 3r d’ESO faran les proves de competències bàsiques del currículum de llengua i literatura catalana i castellana i de matemàtica, que impulsa el Departament d’Ensenyament, a través del Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu, i que té caràcter orientador i formatiu per als centres; de fet, s’avaluen les competències que els alumnes han de tenir quan acaben el primer cicle de l’ESO. Al Fort Pius dimecres es realitzarà la prova de català i dijous la de matemàtica i la de castellà.

Share