SERVEI I AJUTS DE MENJADOR

SERVEI DE MENJADOR

El  servei de menjador escolar durant el curs 2013-2014 serà ofert per l’empresa ARAMARK (Aribau, 200-210, 5a planta, telèfon 93 2402141). El menjador funcionarà  tots els dilluns i dimarts a partir del dia 16 de setembre. El centre, si la demanda és suficient, oferirà també servei de menjador dimecres i dijous. Els preus seran els següents:

  • Menú permanent: 6,20 €
  • Menú diari: 6,45€.

Hi haurà de dilluns a divendres  un servei de cafeteria  a l’hora de l’esbarjo d’11:15 a 11:45 hores.

L’estada al menjador forma part de la vida educativa del centre encara que sigui considerada una activitat realitzada fora d’horari escolar. En conseqüència  els seus usuaris estan sotmesos a la normativa general d’acord amb el DECRET 279/2006, de 4 de juliol, sobre drets i deures de l’alumnat i regulació de la convivència en els centres educatius no universitaris de Catalunya i de la resta de normativa vigent.

Per tal de sol·licitar el servei de menjador podeu omplir aquest document i lliurar-lo a les oficines de l’institut, abans del dia 10 de setembre.

AJUTS DE MENJADOR ESCOLAR

Les famílies interessades ja poden sol·licitar els ajuts de menjador per al curs 2013-2014. El termini de presentació de les sol·licituds és entre els dies 12 i 27 de setembre de 2013. La documentació necessària s’ha de lliurar a l’institut (horari d’oficina, únicament matins de 9 a 14 h). Tota la informació la trobareu en aquest enllaç del Consorci d’Educació.

Share