Acollida de 1r d’ ESO

PLA D’ACOLLIDA PER A 1r D’ESO. CURS 2011-2012

DILLUNS, 12 SETEMBRE 2011

9:00  a 9:30

 • Recepció dels alumnes per part dels professors d’acollida. (Els tutors explicaran que fins l’endemà no sabran qui són els seus tutors).
 • Informació i oferta d’EARS. Recordar que s’han de portar l’endemà signats per les famílies junt amb els permisos de sortida. Explicació del calendari de l’endemà.
 • Comprovar Noms i cognoms ben escrits. Veure qui falta i esmenar la llista.

9.40 a 10:40

 • Proves inicials escrites de Català , Castellà  i de Matemàtiques .

10:45 a 11:45

 • Prova oral de Llengua Catalana i Castellana (aules del 3r pis).
 • Els alumnes romandran a la pista de dalt a l’espera del seu torn per a fer la prova oral.
 • Els alumnes sortiran cap al pati de dalt ( pista) esglaonadament a mesura que acabin les proves (a partir de les 11h).

12:30

 • SORTIDA DELS ALUMNES.
 • Reunió de tutors i coordinació de l’ESO per  a fer l’assignació de grups.

DIMARTS, 13 SETEMBRE 2011

9:00

 • Adjudicació de grup-classe i recepció dels alumnes per part dels tutors/es.
 • Recollida de les peticions d’EARS , de permisos de sortides i de llibres.
 • Informació general a càrrec del tutor/a del curs: horari, Normes de convivència, horari biblioteca, repartiment d’agendes. Presentació de l’equip directiu de l’institut.

11: 00 a 11: 30

 • ESBARJO.

11.30 a 12.00:

 • Visita del Centre amb el tutor/a corresponent.

12:00   (aproximadament) SORTIDA DELS ALUMNES.

12:30   Reunió de tutors i coordinació per fer l’adjudicació d’EARS

DIMECRES, 14 SETEMBRE 2011:

Inici de les classes amb horari normal.

Observacions:

Cal recordar als alumnes que el servei de menjador començarà el dijous  15 de setembre.

Share